Delegationerna

Bildningsförbundets förtroendevalda samlas i två delegationer, folkhögskoledelegationen och studieförbundsdelegationen.
Dessa kan sägas ha två funktioner:
1. Beredning av frågor inför behandling i styrelsen. Det ges möjlighet att diskutera, bearbeta och fördjupa specifika frågor innan de kommer till styrelsen för slutgiltigt beslut.

2. Mötesplats där man diskuterar frågor av gemensamt intresse och fattar om alla är överens konsensusbeslut. Några ytterligare beslut i Bildningsförbundet styrelse fattas inte, men respektive delegations ordförande rapporterar på nästkommande styrelsesammanträde.

Studieförbundsdelegationen
Studieförbundsdelegationen består av en representant för varje i regionen verksamt studieförbundsdistrikt.
Ordförande utses inom delegationen.
I delegationen, vilken ska ses som en mötesplats för studieförbundsvärlden i Västra Götaland, diskuteras frågor av gemensamt intresse, lokala och regionala.
Delegationen träffas normalt 2-3 gånger per år.

Kay Rönn

 

Folkhögskoledelegationen
Folkhögskoledelegationen består av en företrädare för varje rörelsefolkhögskola (16 st)
Ordföranden utses inom delegationen.
Delegationen sammanträder 2-3 gånger årligen och diskuterar frågor av gemensamt intresse.

Kommentarer inaktiverade.