Rapport – Vi erövrar demokratin varje dag

Utdrag ur rapportens inledning

”Studieförbunden spelar en viktig roll i demokratin, såväl i går
som i dag och i morgon. Med stundtals knappa resurser lyckas
studieförbunden varje dag, i varje kommun,...

Publicerat i Nyheter VGB | Lämna en kommentar

Studieförbundens medlems- och samarbetsorganisationer

Nu finns en uppdaterad lista över de 10 studieförbundens medlems- och samarbetsorganisationer. Hela 366 st!!! Utöver dessa 366 tillkommer alla lokalt knutna föreningar och organisationer. Vilken bredd!
Studieförbundens medlemsorganisationer uppdaterad oktober 2017

Publicerat i Nyheter VGB | Lämna en kommentar

Budgetpropp 2017/2018 Folkbildning

Vill du läsa den långa versionen av proppen?  Prop 2017-18
eller kortversion om Folkbildningen? Prop 2017-18 kortversion Folkbildning

Publicerat i Nyheter VGB | Lämna en kommentar

Ny Bildningskonsulent på plats

Nu har Västra Götalands Bildningsförbund 2 bildningskonsulenter på plats.
Hans-Åke Höber jobbar mest med folkhögskolorna och Marita Graad-Jansson mest med studieförbunden. Båda jobbar så klart med alla medelmmars intressen och frågor.
Hans-Åke beskriver bildningskonsulentjobbet som ”handelsresande i folkbildning”.

Kontaktuppgifter till bildningskonsulenterna finns under fliken Om VGB/personal

Publicerat i Nyheter VGB | Lämna en kommentar

VGBs informationsträffar för kommunala politiker och tjänstemän

Varmt välkomna till VGBs informationsträffar som i år genomförs på två platser:
6 okt i Falköping
13 okt i Trollhättan.
Träffen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän som beslutar och handlägger studieförbundens frågor i Västra Götalands 49 kommuner.
Medverkande under dagen:
Conny Brännberg, ordförande VGRs kulturnämnd
VGBs kansli informerar...

Publicerat i Nyheter VGB | Lämna en kommentar